HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG IQ CLICK

Cập nhật: 2017-08-09 10:37:17

Bộ trả lời câu hỏi trắc nghiệm là thể loại đánh giá: trắc nghiệm đúng hoặc sai, trắc nghiệm chỉ có một lựa chọn đúng, trắc nghiệm có nhiều câu đúng, trắc nghiệm sắp xếp theo thứ tự, trắc nghiệm cho phép gõ kí tự chữ, trắc nghiệm cho phép gõ kí tự số.

I. Thiết lập cài đặt IQ Click

1. Cài đặt thông số cho IQClick

Bước 1 : Lấy Số ID của thiết bị

Trong bước này đầu tiên ta lấy ID của từng thiết bị của học một bằng cách nhấn tổ hợp phím Fn + C  lúc này trên màn hình thiết bị sẽ xuất hiện số ID (ví dụ 003535).

Để lấy ID của thiết bị giáo viên ta nhấn tổ hợp phím  như hình vẽ dưới đây : 

Bước 2. Khởi động phần mềm IQ Board Software

    1- Nhấn vào biểu tượng  và chọn chức năng ở thanh công cụ

Các bước setup số ghế và mã sinh viên ,tên học sinh của 1 lớp học

Sau đó làm từng bước như hình vẽ trên ta sẽ có môn file ( ví dụ ID.hdb) , mở file    đó lên và điền các thông tin ID của giáo viên và học sinh vào .

Sau khi đã điền đầy đủ các ID của giáo viên và học sinh ta tiến hành nhập dữ liệu vào phần mềm các bước tiến hành như sau:

Lúc này nhập file dữ liệu ID vào, sau khi nhập màn hình sẽ hiện ra như sau lúc  này công việc nhập đã hoàn thành và tiến hành các bước tiếp theo.

Lưu ý:khi setup lớp học ta cần phải setup số ghế theo đúng số thứ tự  1,2 ,3 nếu không phần mềm sẽ hoạt động không chính xác.

II. Thiết lập quản lý lớp học

- Ở phần này sẽ tiến hành thiết lập quản lý cho một lớp học, giáo viên có thể xây dựng từng môn học với bộ câu hỏi trắc nghiệm cho từng môn, giáo viên cũng có thể theo dõi câu trả lời của từng học sinh trong lớp. Để tiến hành thiết lập quản lý ta thực hiện theo các bước như sau :

  Từ giao diện của phần mêm IQ Board  chọn Thiết lập hệ thống -> Quản lý lớp học -> Sửa lớp 

2.1 Cài Đặt Lớp học ( Class Settings )

Thiết lập thông tin lớp học :Có thể thêm, chỉnh sửa, nhập hoặc xuất dữ liệu, quản lý lớp học theo nhóm…Để thực hiện phần này ta tiến hành cài đặt theo các bước như trong hình vẽ

Sau khi tiến hành thiết lập lớp học theo các bước như trên hình vẽ, chúng ta tạo được một danh sách học sinh của lớp học.

2.2 Cài Đặt Chủ Đề ( Subject Settings) 

Ở phần này tiến hành thiết lập các thông tin cho môn học, tiến hành thiết lập theo các bước như hình vẽ sau :

2.3 Thiết lập thông tin giáo viên ( Teacher Settings)

Thiết lập thông tin giáo viên:  Có thể thêm, sửa, xóa thông tin giáo viên. Ngoài ra còn có thể liên kết giáo viên tới lớp và môn học trước đó.