Hướng dẫn thanh toán

Cập nhật: 2017-04-18 22:17:04

I. THANH TOÁN TRỰC TIẾP

Thanh toán trực tiếp tại văn phòng công ty giải pháp công nghệ VTS Việt Nam

S Viet Nam Technology Solution CO.,LTD
No 97 Cu Chinh Lan Street, Thanh Xuan, Ha Noi, Viet Nam
Tel: (84) 36 291 388 Ext:202 Fax:(84) 36 291 389 Hotline: 01883 338 868
Email: info@vtscorp.vn Website: 
vtscorp.vn - bangtuongtac.vn - bangtuongtacthongminh.com

 

II. THANH TOÁN THÔNG QUA ỦY NHIỆM CHI

Quý Khách hàng có thể thanh toán qua Ủy nhiệm chi vào một trong số các tài khoản sau: