Hướng dẫn thanh toán

Cập nhật: 2017-04-18 22:17:04

Hướng dẫn thanh toán

I. THANH TOÁN TRỰC TIẾP

Thanh toán trực tiếp tại văn phòng công ty giải pháp công nghệ VTS Việt Nam

VTS Viet Nam Technology Solution CO.,LTD
17T2 Building R 205B Trung Van Urban, Cuong Kien Road, Nam Tu Liem Dist, Hanoi
Tel: 092.797. 8868  Hotline: 058.333.8868
Email: info@vtscorp.vn Website: vtscorp.vn 

 

II. THANH TOÁN THÔNG QUA ỦY NHIỆM CHI

Quý Khách hàng có thể thanh toán qua Ủy nhiệm chi vào một trong số các tài khoản sau: